Aug 2016

Petitie aanvraag nieuwe turnzaal

We (Krachtig en Lenig Wervik en Turnkring Geluwe) zijn blij dat het stadsbestuur de optie om samen met de clubs te investeren in een gezamenlijke turnhal wil evalueren. Om onze vraag voldoende te staven zijn we bezig met het uitwerken van een motiverend dossier. Dit bevat, naast een sportief/sociaal luik, ook een financieel luik om te bekijken wat wij zelf kunnen bijdragen aan de investering.
We hopen dit dossier in september te kunnen overhandigen aan het stadsbestuur.
Om het dossier te ondersteunen starten we ook met een petitie onder de leden, vrijwilligers, ouders en sympathisanten van onze clubs.


14047305_634379406723981_840773557914502056_o

Turnclubs ondertekenen samenwerkingsakkoord

Turnkring Geluwe en Krachtig en Lenig Wervik bekrachtigen de samenwerking tussen beide clubs op volgende gebieden:
- Competitiegymnasten de kans bieden om in de competitiegroepen van beide clubs te turnen met het oog op de doorstroming naar topsport.
- Streven naar één gemeenschappelijke turnhal ter bevordering van de sportieve samenwerking en om op een efficiëntere manier te kunnen investeren. Dit onder het project met naam “Samen Sterker Breder Beter”.
- Organiseren van een jaarlijkse of tweejaarlijkse gemeenschappelijke stage voor de competitiegymnasten.
- Leden van Krachtig en Lenig Wervik kunnen deelnemen aan de jaarlijkse sportkampen in juli en augustus van Turnkring Geluwe.
- Vrij gebruik kunnen maken van elkaars accommodatie en materiaal.
- Samen organiseren van cursussen zoals EHBO, Initiator Cursussen VTS Sport Vlaanderen, ...
Samen Sterk!

13892118_630222080473047_2391606933107098391_n

14063815_630222087139713_6868696878540632320_n