Overhandiging dossier en petitie

Het dossier en de petitie zijn overhandigd! Niet laten liggen, maar samen realiseren!

Artikel Weekbode petitie