Pietendiploma voor het 3e kleuter M

De meisjes van het 3e kleuter die op zaterdag turnen bij juf Lynn, juf Ellen, juf Ember en juf Sharon hebben hun pietendiploma behaald! Zij hebben een aantal opdrachtjes moeten vervullen zoals: koprollen maken, op daken lopen, door de schoorsteen kruipen, geschenkjes door de schoorsteen gooien, op hun handen staan, ...
Iedereen was geslaagd en kan zich nu ‘hulp-piet’ noemen!


Pietendiploma 000