Clubmissie

Turnkring Geluwe is een turnvereniging die als missie heeft de jeugd aan lichaamsbeweging te laten doen en zo ook de lichamelijke ontwikkeling en motorische vaardigheden te bevorderen.

Clubvisie

We bieden, op zowel recreatief als competitief vlak, een aanbod op gebied van artistieke gymnastiek. Daarnaast bieden we ook dans aan.

Wekelijks wordt er met leeftijdsgenoten getraind.

Door samen aan sport te doen, dragen wij ook bij tot de sociale ontwikkeling van onze leden. We willen leden van een zinvolle en gezonde vrijetijdsbesteding laten genieten in een gezellige, ongedwongen en sportieve sfeer.

Turnkring Geluwe hecht bovenal bijzonder veel belang aan waarden zoals:
verdraagzaamheid, begrip, respect, solidariteit, fairplay, samenwerking, vertrouwen en vriendschap.