Hoe het ooit begon ...

In het jaar ’84 is er een dame op het idee gekomen om onze jeugd wat disciplines van de turnsport aan te leren. De pionier van de turnkring was zeer gemotiveerd en startte met een twintigtal meisjes. De meeste onder hen waren vriendinnen van haar dochters. Maar al spoedig waren er een veertigtal leden. De jongens kwamen stilaan ook bij de club en er moest uitgekeken worden naar trainers. We zijn gestart met wat primitieve toestellen en hebben ons gamma in de loop der jaren uitgebouwd met prima materiaal. We kregen wel wat materiaal van het stadsbestuur waarvoor nogmaals onze dank, maar het merendeel hebben we zelf aangekocht. Dat nam weliswaar een grote hap uit ons budget, daarom organiseren we elk jaar een gymshow die zo wat extra’s in het laadje brengt. Het eerste turnfeest was in april ’88 met zowat honderd leden. De ouders waren fier op de prestaties van hun kinderen en dat was meteen een stimulans om verder te gaan. Enkele jaren later waren we aangesloten bij turnsport Vlaanderen en mochten we deelnemen aan tal van wedstrijden. We kaapten er veel medailles en enkele bekers weg want we hadden wat talenten in onze club. Sinds enkele jaren zijn we overgeschakeld naar de Gymfed en zijn volop aan het oefenen om ook daar te presteren op de wedstrijden. Onze club telt momenteel 270 leden en een dertigtal trainers. Zij weten de vele uren trainen te combineren met hun werk hun studies of hun gezin. Zij proberen de gymnasten, in de beperkte uren en locaties, de nodige oefeningen van de verschillende disciplines, van de turnsport aan te leren. Het merendeel van onze leden heeft twee uur training per week. De kinderen van het tweede kleuter hebben slechts een uur op zaterdagnamiddag. Dan zijn er gymnasten die drie, vier, zes, zeven of acht uur per week trainen. Binnen het bestuur heeft ieder zijn taak en heerst er een goede samenwerking.

Voor de organisatie van ons jaarlijks gymgala zijn er natuurlijk veel helpende handen nodig maar gelukkig kunnen we rekenen op vele ouders die we uiteraard zeer dankbaar zijn. Ook onze vele sponsors die het ons wat gemakkelijker maken op financieel gebied zijn van harte bedankt.