G-Gym 2018-2019

Vrijdag van 17u00 tot 18u00
Lidgeld: €100
Contactpersoon: Jana Minne

Wat is G-Gym?
G-gym staat voor gymnastiek voor personen met een beperking (personen met een motorische, verstandelijke of psychische beperking).
Er zijn in september enkele proeflessen waaraan men kan deelnemen. De lessen gaan door vanaf 4 gymnasten tot en met 8 gymnasten.

Hoe inschrijven?
Ga naar Praktisch > Inschrijven