Dagelijks bestuur

Voorzitter:
Sylvie Claeys

Secretaris:
Ann Lesaffer

Penningmeester:
Rosa Haghedooren

Verantwoordelijke sponsoring/PR:
Koen Hochepied

Verantwoordelijke commissie feestelijkheden:
Wim Del’Haye

Ombudsvrouw:
Carmen Masschelein

Jeugdsportcoördinator/Verantwoordelijke sportieve werkgroep/Sporttechnische coördinator:
Lies Vermont

Ledenadministratie
Joke Vanhauwaert

Bestuurslid
Tonny Malfait

Hun taken kan u terugvinden in deze bijlage.


Bestuur


Commissies

Naast het dagelijks bestuur, zijn er nog 3 commissies: Commissie Feestelijkheden, Sportieve Werkgroep en Commissie Sponsoring. De leden en hun taken zijn terug te vinden in deze bijlage.